PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zamówione Produkty w Sklepie można dokonać:
  • przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  • przelewem elektronicznym lub elektronicznie za pomocą karty płatniczej – w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  • gotówką przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem – zapłata następuje w momencie odbioru przesyłki listonoszowi bądź w Urzędzie Pocztowym,
  • gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej za pobraniem – zapłata następuje w momencie odbioru przesyłki kurierowi,
  • gotówką przy odbiorze przesyłki osobiście – zapłata następuje w momencie odbioru przesyłki osobiście.
 2. Dane do przelewu:

TiM Kominki Sp. z o.o.
Bartycka 20/24 pawilon 7a
00-716 Warszawa

PLN 70 1050 1100 1000 0090 3179 0182

 • W razie dokonania wyboru formy płatności przez Klienta, której termin upływa przed dniem wykonania umowy przez Sprzedawcę i w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 Dni roboczych od dnia następującego po terminie zapłaty.

DOSTAWA

 1. Termin dostawy towaru Zamówienia wynosi do 30 Dni roboczych, chyba że strony w ramach indywidualnych uzgodnień postanowią inaczej lub w opisie produktu widnieje dłuższy termin realizacji zamówienia. Termin dostawy zaczyna biec:
  • w przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, przelewem elektronicznym lub elektronicznie za pomocą karty płatniczej – od dnia następującego po dacie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  • w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze przesyłki pocztowej lub kurierskiej za pobraniem albo gotówką przy odbiorze przesyłki osobiście – od dnia następującego po dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Jeśli zamówienie obejmuje Produkty dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta, np. sprowadzenie beczki na zamówienie, termin dostawy towaru Zamówienia zostanie ustalony indywidualnie.
 3. Sprzedawca każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon, a na życzenie Klienta złożone przed Zamówieniem – fakturę VAT.
 4. Koszt dostarczenia towaru jest podawany każdorazowo podczas składania Zamówienia, najpóźniej bezpośrednio przed zakończeniem procesu złożenia Zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 6. Jeżeli nastąpiło naruszenie stanu przesyłki Klient żąda ustalenia stanu przesyłki protokolarnie w momencie jej dostarczenia w celu określenia zakresu szkody. Protokół ustalenia stanu przesyłki przesłany do Sklepu ułatwi rozpatrzenie reklamacji, jednak nie jest to warunek rozpoznania reklamacji.
 7. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zażądać protokolarnego ustalenia przez przewoźnika stanu przesyłki. Protokół ustalenia stanu przesyłki przesłany do Sklepu ułatwi rozpatrzenie reklamacji, jednak nie jest to warunek rozpoznania reklamacji.
Facebook